erfheks.com / erfheksen / disclaimer-erfheksen /
   
  Disclaimer erfheks.com
     
  Wanneer is de disclaimer van toepassing?

De disclaimer van erfheks.com is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website erfheks.com en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele website, iPad en tabletversie,... zowel voor leden als gewone bezoekers van erfheks.com.

Wanneer u de telefoonlijnen van erfheks.com belt, een e-mailconsult aangaat,... gaat u akkoord met deze disclaimer. Door het raadplegen van deze website, het aangaan van een e-mailconsult of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt u, de gebruiker of lid dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. erfheks.com kan de bepalingen van deze disclaimer op elke ogenblik eenzijdig wijzigen. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, e-mail of telefoongesprek opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Hoe werkt de website erfheks.com?

Erfheks.com werkt alleen met zelfstandige erfheksen en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als lid of bezoeker van erfheks.com enerzijds en een zelfstandige erfheks anderzijds. De inhoud van het advies die de zelfstandige erfheksen geven via telefoon, e-mail , persoonlijke account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met een erfheks op erfheks.com dan brengt erfheks.com u alleen in contact met een zelfstandige erfheks die dus zelfstandig voor zich zelf werkt. U belt of e-mailt dus niet met een erfheks in dienst van erfheks.com.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, horoscopen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige erfheksen worden gevoerd en dat erfheks.com hier zelf geen deel van uitmaakt.

Wat bedragen de kosten van een gesprek of e-mail?

Belt u als gebruiker naar het nummer 0900 -1779 met zelfstandige erfheksen dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 - 69 690 met zelfstandige erfheksen dan kost dit 150 cent per minuut.

Het advies van de zelfstandige erfheksen kost vanaf 80 cent per minuut wanneer u belt als lid van erfheks.com. U belt dan immers naar een lokaal nummer.

Enkel leden kunnen onze erfheksen een vraag stellen via e-mail, dit aan 15 euro / vraag.

Beschikbaarheid van de erfheksen

Erfheks.com is niet verantwoordelijk voor het aantal beschikbare zelfstandige erfheksen op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige erfheksen zelf hun werkdagen en werkuren op de website erfheks.com kiezen.

Kwalificaties en talenten van de erfheksen

Erfheks.com vraagt de erfheksen om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun kwalificaties op paranormaal vlak weer te geven. Erfheks.com controleert de erfheksen met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun persoonlijke profielpagina.

Erfheks.com kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde erfheksen. Erfheks.com kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige erfheks aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Omgaan met informatie en advies

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker of lid blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van erfheksen,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De pagina’s, inhoud, horsocopen, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door erfheks.com met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige erfheksen worden aangewend.

Erfheks.com geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via erfheks.com wordt aangeboden. Daarom wijst erfheks.com alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website, mobile sites, teletekstpagina's,... en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

De website erfheks.com

Erfheks.com doet er alles aan om de website steeds raadpleegbaar te maken op zoveel mogelijk platformen en browsers, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten.

Erfheks.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Externe hyperlinks op erfheks.com

Erfheks.com bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als lid of bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer erfheks.com een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat erfheks.com deze site heeft goedgekeurd of volledig heeft doorgenomen. Erfheks.com heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft.

Erfheks.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. erfheks.com heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

Copyright erfheks.com

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, html-code, javascripten, CSS,... horen toe aan erfheks.com en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van erfheks.com is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Tariefwijzigingen erfheks.com

Erfheks.com behoudt zich het recht voor om de tarieven van een e-mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Erfheks.com verbindt er zich toe de gegevens van een lid of gebruiker niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige erfheks die werd gecontacteerd.

Aangekochte credits als lid kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van deze site via uw account, behalve voor credits die door erfheks.com gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Voor akkoord

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer volledig te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de goede en snelle werking van de website erfheks.com. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website erfheks.com overbelast.


 
  Gratis lid worden
gratis daghoroscoop
   
  Voordelen voor Leden
     
  Als lid belt u naar lokale nummers met de erfheksen, u belt dus niet naar 0900-lijnen.  
     
  U heeft meerdere betaalmogelijkheden,
zoals iDeal, Bankcontact, VISA, Maestro, Mastercard, ...
 
     
  U ontvangt als lid tal van voordelen
geniet van onze acties
.
 
     
  Als lid kan u ook e-mailconsults aangaan met onze erfheksen.  
     
     
     
 
 
  Erfheks.com Home | Mobiele website | Werken als erfheks | Contact | Sitemap | Privacyverklaring | Disclaimer